Čeština (Česká republika)

Můj účetBarevné profily na tomto webu, černobílý infračervený film od FPP, fotoaparát Nishika N9000
Sobota, 11 Únor 2017 22:31

Okno programu pro vkládání ICC profilů do fotografií


Nedávno jsem na Paladixu narazil na zajímavý článek, jehož obsah ve mě však vyvolal určité znepokojení.

Pojednával totiž o barevných (ICC) profilech z hlediska digitální fotografie.

S hrůzou jsem si uvědomil, že jsem tyto profily nikdy příliš neřešil a jejich existenci spíše ignoroval. To mělo za následek, že se fotografie mohly na různých zařízeních zobrazovat různým způsobem, což je samozřejmě značně nežádoucí.

Měl jsem s tím problémy již v minulosti, například při publikaci mých fotografií na webu časopisu Reflex, kde se zobrazovaly vybledlé. Ale v tomto případě za to pravděpodobně nemohu a bude chyba spíše u nich. 

I když už to nevím úplně stoprocentně, je pravděpodobné, že jsem fotografie vkládal ve formátu sRGB a to s vloženým barevným profilem. Po vložení však byly z nějakého důvodu konvertovány do AdobeRGB, ovšem bez vloženého profilu, takže se zobrazovaly chybně. V budoucnu se tomu rozhodně budu muset nějakým způsobem vyvarovat.

Naskytl se však problém mnohem větší. Ukázalo se totiž, že zde na webu je barevný profil vložen pouze v originálních souborech, což jsou ty, které se zde přímo nezobrazují, ale lze je stáhnout po kliknutí na ikonu (Ikona stažení souboru) u jednotlivých fotografií, ale už ne v náhledech, které se zobrazují v galerii.

U fotografií s profilem sRGB by to až takový problém být nemusel, neboť ty se i bez vloženého profilu na současných monitorech zobrazují téměř tak jak mají, ale v případě Adobe RGB už je rozdíl značný.

Dlouze jsem přemýšlel co s tím a nakonec jsem si napsal textový program (viz obrázek výše), který dokáže zobrazit, zda je v konkrétních snímcích barevný profil vložen, případně jaký a především jej vložit do těch, které ho neobsahují.

Vkládání profilu probíhá bezztrátově přímo do současných souborů a podporovány jsou všechny běžné formáty.

Pomocí tohoto nástroje jsem nyní asi měsíc procházel jednotlivé galerie a vkládal do souborů odpovídající profily, na základě originálních snímků.

Dnes se tato bohulibá činnost konečně uchýlila ke svému závěru a veškeré fotografie v galerii na tomto webu tak obsahují vložený ICC profil. Předpokladem ke správnému zobrazení je tak již pouze podpora barevných profilů ze strany prohlížeče, což by však v dnešní době neměl být problém. 

Konečně mám tedy určitou představu, jak celá ta alchymie s ICC profily funguje a jsem schopen ji koordinovat, byť z toho plynou určitá omezení.

Kupříkladu Phoca Gallery využívaná na tomto webu vytváří náhledy bez vloženého profilu a ani její autor mi nedokázal poradit, jak dosáhnout toho, aby byly původní profily v souborech ponechány.

Po každém vložení nových fotografií tedy bude nutné do nich barevné profily, s pomocí mnou vytvořeného nástroje, doplnit.


Další věc. Minule jsem zde zmiňoval infračervený černobílý film distribuovaný společností FFP (Film Photography Project).

O tom nebyly k dispozici téměř žádné informace a tak jsem FPP požádal o zaslání spektrální křivky.

První odpověď byla naprosto nic neříkající a když jsem se nenechal tak snadno odbít, tak mi bylo přislíbeno, že bude můj e-mail předán jakési Leslii Lazenby, která prý na infračervené filmy fotí často a natáčí o tom jakýsi podcast.

Jak je patrné z její odpovědi, nevědí o tom filmu absolutně nic, viz:


"Daniel,     Hi, Leslie here from Film Photography Project, Mr. Raso has asked me if I can help with your question. This film is rare and is not manufactured in the US, which makes getting detailed information about it difficult. Even if asked directly there is always a translation problem. I can't help you with the actual spectral sensitivity curve. I do know it falls in the 800 nm range, I have exposed it with an 87 opaque filter with success. Also due to the limited availability of the film, FPP is the only distributor, and the fact that we have not had it a long time, I have had s limited time to experiment with different developers. Currently, I have used only Kodak's Xtol and Diafine. I loved the Diafine and 87 filter combination. I am so thrilled and grateful to have any B/W IR film available as I loved and shot a lot of Kodak's HIE and miss it very much.      I hope that maybe some of the information I have noted will give you some additional direction.  With kind regards, LeslieLeslie Lazenby"


Přemýšlím, jak ten film mohou prodávat zcela bez alespoň základních informací o něm.

Původně jsem se domníval, že jej sami vyrábí, ale jak vidím, tak k tomu nemají předpoklady a dováží jej pravděpodobně odněkud z Číny.

Vypadá to tedy, že není důvod se tímto materiálem zabývat a bude jistější se držet podstatně prověřenějšího a dostupnějšího Rollei IR 400.


A nyní se dostáváme k mému pro dnešek poslednímu sdělení.

Před pár dny jsem obdržel e-mail, že mnou objednaný aparát Nishika N9000 zdárně absolvoval plavbu přes oceán a dorazil tak z Ameriky do Česka. Zde se však dostal, stejně jako některé dřívější zásilky z USA, do nepatřičných rukou a byl zcizen celním úřadem. Ten za něj požadoval výkupné ve výši téměř pět set korun českých. Bohužel mi nezbyla jiná možnost, než parazitům zaplatit.

Přístroj je tedy doma, byť zatím jsem ho blíže netestoval.