Čeština (Česká republika)

Můj účetTajemství plného spektra odhaleno
Úterý, 14 Únor 2017 13:36

Fotografie pořízená plnospektrálním fotoaparátem přes žlutý filtr


Zdá se, že jsem konečně odhalil veškeré záludnosti plnospektrální fotografie a nalezl vhodný způsob jejich zpracování.

Výsledek by měl být totožný s IRG fotografií, která je založena na posunu z RGB (červená, zelená, modrá) do IRG (infračervená, červená, zelená).

Další plnospektrální fotografie

Postup tvorby IRG snímků je však dosti komplikovaný a to především z důvodu nutnosti dvou současných expozic - jedné ve viditelném a druhé v infračerveném spektru. Bayerova maska první expozice se v takovém případě postará o první dva kanály (zelený a červený) a druhá expozice o zbylý infračervený.

Další plnospektrální fotografie

Je však nutno počítat s problémy se synchronizací závěrek, s nutností korekcí drobných odchylek v perspektivě atd...

Proto jsem to vyřešil jinak - jednou jedinou expozicí plnospektrálního fotoaparátu. Prostřednictvím žlutého filtru bylo odfiltrováno spektrum modrého světla a zbytek už je převážně otázkou matematiky, respektive softwaru. Pomocí toho jsou z plnospektrální fotografie "vypreparovány" samostatné IRG kanály a vloženy do RGB modelu.

Další plnospektrální fotografie

Jak to celé vypadá se lze přesvědčit z výše uvedených snímků. Pro testovací účely byly využity fotografie z galerie s pořadovým číslem 83, neboť jsou to jediné plnospektrální snímky pořízené přes žlutý filtr, které mám k dispozici.

Domnívám se, že oproti původnímu zpracování snímků je to značný posun.

Jakmile bude k dispozici dostatek infračerveného světla, začnu se tomu tedy věnovat hlouběji.