Čeština (Česká republika)

Můj účetDegenerace
Pondělí, 18 Červenec 2022 17:35

Degenerace lidstva zachycená na fotografii s modelkou, které se jako jedny z mála netýká.


Jak je patrné, lidstvo se z velké části už nějakou dobu neposouvá dopředu, ale naopak degeneruje.

Tempo této degenerace se neustále zvyšuje a její projevy jsou den ode dne intenzivnější. Pomyslnou krev na rukou má mnoho vlivů - sociální sítě, konzumní způsob života, zlatokopecky orientovaná společnost, neustálý spěch...

Výsledkem pak je, že průměrné děvče zplozené v tomhle tisíciletí (ale i mnohé dřívějšího data narození) nemá sebemenší tušení, že existuje ještě nějaká část internetu nacházející se mimo sociální sítě.

Takže bez využívání této postmoderní formy komunikace se pak s takovými slečnami navazují fotografické styky velmi obtížně.

Ostatně, většina klasických fotografických webů dávno padla za oběť tohoto zdánlivého pokroku. 


Dospěl jsem tedy k závěru, že je nutno se do této části internetu nějakým způsobem "infiltrovat".

Pro začátek jsem si otevřel Instagram, kde jsem sice byl již nějakou dobu registrován, ale nevyužíval jej, neboť mám k těmto věcem poněkud averzi. Oslovil jsem tam několik slečen, nicméně převážná část z nich není schopna pochopit k čemu by jí byly fotky na kterých je nahá, když si je na Instagram stejně nemůže vložit, neboť je to tam zakázáno.

Několik jich sice spolupráci přislíbilo s tím, že teď jsou příliš časově vytížené a ozvou se až na tom budou z tohoto pohled lépe, ale tomu bych velkou váhu nepřikládal, neboť o většině z těch, co něco takového přislíbily v minulosti, už jsem nikdy neslyšel.

Přesto tam mám domluvené jedno focení, které by teoreticky mohlo vyjít, tak nezbývá, než v to doufat.


Následovalo semeniště tupých hlav, zvané Badoo. Jak se ukázalo, tam má mnoho osob problémy s pochopením psaného textu a smysluplné mezilidské interakce textovou formou často vůbec nejsou schopny. 

Většina snah o navázání fotografické spolupráce tam tedy padla na neúrodnou půdu. Nějaké ty přísliby tam sice jsou, ale o tom už jsem se zmiňoval výše, jak to s tím dopadá.


Řekl jsem si tedy, co zkusit některý z webů orientovaných na erotický obsah. Tam by teoreticky potencionálních zájemkyň mohlo být více.

Došla tedy řada na Amateri.cz. Po bližším prozkoumání přišlo zjištění, že se tam nachází značné množství extrémně divných individuí a většina tamních slečen se patrně věnuje tytéž profesi... jsou tam, s prominutím, samé kurvy, takže zaujmout je nabídkou nehonorovaného focení je problematické.

Skutečnost, že se jedná spíše o zmíněný typ dívek lehkých mravů se zprvu jevilo jako zdánlivá výhoda, jenže většiny z nich se tento výraz týká čistě v komerčním, nikoliv slangovém, významu slova.

Jak už jsem tedy naznačoval, to je z pochopitelných důvodů z hlediska TFP focení poněkud neprůchozí.

Další početnou skupinou jsou tam pak zastoupeny ty, kterých se týká stejný problém jako v případě Badoo, takže se člověk opět ocitne v kruhu tupých hlav (označení "banda debilů" by asi bylo výstižnější, ale nechtěl jsem být vulgární).


A když už to vypadá, že se domluva s některou ze slečen na libovolné z těch platforem vyvíjí dobře, tak den před plánovaným termínem je obvykle akce ze strany dotyčné dívky zrušena.

Obvykle z nějakého pochybného důvodu, kupříkladu, že jí překvapí nějaká informace, kterou jsem ji předtím už třikrát opakoval či ji zmínil hned v úvodní zprávě... třeba že místem focení je Znojmo.

[Tento text byl smazán na žádost dívky, které se týkal.]


Uvedu několik příkladů z poslední doby... jistá "devilkid" projevila o focení zájem a snažil jsem se s ní tedy domluvit konkrétněji. Výsledkem bylo, že jsem si několikrát "cvičně" nabil všechny baterie do foťáků a nachystal pomůcky na focení, aby nakonec žádný z potenciálních termínů nevyšel.

Nakonec se slečna odmlčela a jak bylo patrné z jejího profilu, podala si inzerát že nabízí placené sexuální aktivity... samozřejmě v Brně, kde taky jinde. Šla se tedy věnovat činnostem zdánlivě zajímavějším.

Když si její profil otevřu dnes, je tam uvedeno upřímné: "Nehledam lasku, chci penize".


To mě utvrdilo v tom, že tudy cesta nepovede a je potřeba to pojmout nějak seriózněji. 

Zavítal jsem tedy na fotograficky zaměřený web Pojdfotit.cz, kde jsem kontaktoval určité množství slečen.

Nabídl jsem například focení jedné Ukrajince s očekáváním, že to bude relativně skromná bytost, načež mi však přišla odpověď formulovaná v duchu že chce 3.500,- Kč za hodinu a že to je ještě tak minimum. Tak jsem jí popřál hezký den a zase se s ní rozloučil.

Ona měla snahu v komunikaci pokračovat a jak se ukázalo, na základě "péefka" s Furieux se mylně domnívala, že mám záměr obdařit její tělní dutiny hořícími svíčkami. I přes vysvětlení tohoto nepochopení však nedošlo k žádnému náznaku možnosti seriózní fotografické spolupráce.


Takže výsledek hledání dívek na čistě fotografických webech je takový, že do toho ty holky neustále zatahují nějaký modeling (založený na umělecky bezcenných a nic nepřinášejících snímcích typu holka v "sexy" póze, opírající se o auto), zatímco já pouze potřebuji dívky pro uměleckou tvorbu a s modelingem to nemá nic společného.

Navíc všechny chtějí ty blbé peníze a nechápou, že fotím formou TFP a že při této formě spolupráce jsou jak pro modelku tak i fotografa dostatečnou odměnou výsledné fotografie a ani jedna ze stran nepožaduje odměnu finanční.

Nehledě na to, že požadují v průměru asi 1.500,- Kč za hodinu, což je částka, o které jsem předpokládal, že se platí spíše za jiný typ služeb. Vzhledem k tomu, že mé průměrné focení trvá 8 až 10 hodin, tak by mi takový počin poněkud nezapadal do rozpočtu.


Na právě proběhlý víkend jsem měl naplánována dvě focení. Asi nemusím zdůrazňovat, že nedopadlo ani jedno.


První ze slečen, jakási Cesarina, zvolila takzvaný "ghosting", tedy domluvili jsme si termín a poté se již neozvala.

Z druhou z nich se na focení domlouvám již několik let, ale prozatím to nikdy nedopadlo. Tentokrát už to vypadalo slibně, ale nakonec se prý její tělo rozhodlo začít menstruovat, což je důvod, proč se nemohla focení zúčastnit. 


Výsledkem tedy je, že poslední focení, které zahrnovalo alespoň trošku kreativity proběhlo před třemi roky a to s inteligentně působící modelkou, z které jsem měl velmi dobrý pocit a kterou zde lze nalézt pod jménem Furieux.

S tou jsem si vloni hezky popovídal prostřednictvím několika rozsáhlých mailů, ale ani tento příslib další spolupráce nakonec nebyl naplněn.

Místo toho si dle posledních informací ve vztahu užívá chuť lesbické lásky, což ji samozřejmě přeji, ale nemožnosti rozvíjet fotografickou kreativitu s pomocí jejího těla i duše, je poněkud škoda.