Darksome Photography
Tajemství plného spektra odhaleno
Úterý, 14 Únor 2017 13:36

Fotografie pořízená plnospektrálním fotoaparátem přes žlutý filtr


Zdá se, že jsem konečně odhalil veškeré záludnosti plnospektrální fotografie a nalezl vhodný způsob jejich zpracování.

Výsledek by měl být totožný s IRG fotografií, která je založena na posunu z RGB (červená, zelená, modrá) do IRG (infračervená, červená, zelená).

Další plnospektrální fotografie

Postup tvorby IRG snímků je však dosti komplikovaný a to především z důvodu nutnosti dvou současných expozic - jedné ve viditelném a druhé v infračerveném spektru. Bayerova maska první expozice se v takovém případě postará o první dva kanály (zelený a červený) a druhá expozice o zbylý infračervený.

Další plnospektrální fotografie

Je však nutno počítat s problémy se synchronizací závěrek, s nutností korekcí drobných odchylek v perspektivě atd...

Proto jsem to vyřešil jinak - jednou jedinou expozicí plnospektrálního fotoaparátu. Prostřednictvím žlutého filtru bylo odfiltrováno spektrum modrého světla a zbytek už je převážně otázkou matematiky, respektive softwaru. Pomocí toho jsou z plnospektrální fotografie "vypreparovány" samostatné IRG kanály a vloženy do RGB modelu.

Další plnospektrální fotografie

Jak to celé vypadá se lze přesvědčit z výše uvedených snímků. Pro testovací účely byly využity fotografie z galerie s pořadovým číslem 83, neboť jsou to jediné plnospektrální snímky pořízené přes žlutý filtr, které mám k dispozici.

Domnívám se, že oproti původnímu zpracování snímků je to značný posun.

Jakmile bude k dispozici dostatek infračerveného světla, začnu se tomu tedy věnovat hlouběji.

 
Barevné profily na tomto webu, černobílý infračervený film od FPP, fotoaparát Nishika N9000
Sobota, 11 Únor 2017 22:31

Okno programu pro vkládání ICC profilů do fotografií


Nedávno jsem na Paladixu narazil na zajímavý článek, jehož obsah ve mě však vyvolal určité znepokojení.

Pojednával totiž o barevných (ICC) profilech z hlediska digitální fotografie.

S hrůzou jsem si uvědomil, že jsem tyto profily nikdy příliš neřešil a jejich existenci spíše ignoroval. To mělo za následek, že se fotografie mohly na různých zařízeních zobrazovat různým způsobem, což je samozřejmě značně nežádoucí.

Měl jsem s tím problémy již v minulosti, například při publikaci mých fotografií na webu časopisu Reflex, kde se zobrazovaly vybledlé. Ale v tomto případě za to pravděpodobně nemohu a bude chyba spíše u nich. 

I když už to nevím úplně stoprocentně, je pravděpodobné, že jsem fotografie vkládal ve formátu sRGB a to s vloženým barevným profilem. Po vložení však byly z nějakého důvodu konvertovány do AdobeRGB, ovšem bez vloženého profilu, takže se zobrazovaly chybně. V budoucnu se tomu rozhodně budu muset nějakým způsobem vyvarovat.

Naskytl se však problém mnohem větší. Ukázalo se totiž, že zde na webu je barevný profil vložen pouze v originálních souborech, což jsou ty, které se zde přímo nezobrazují, ale lze je stáhnout po kliknutí na ikonu (Ikona stažení souboru) u jednotlivých fotografií, ale už ne v náhledech, které se zobrazují v galerii.

U fotografií s profilem sRGB by to až takový problém být nemusel, neboť ty se i bez vloženého profilu na současných monitorech zobrazují téměř tak jak mají, ale v případě Adobe RGB už je rozdíl značný.

Dlouze jsem přemýšlel co s tím a nakonec jsem si napsal textový program (viz obrázek výše), který dokáže zobrazit, zda je v konkrétních snímcích barevný profil vložen, případně jaký a především jej vložit do těch, které ho neobsahují.

Vkládání profilu probíhá bezztrátově přímo do současných souborů a podporovány jsou všechny běžné formáty.

Pomocí tohoto nástroje jsem nyní asi měsíc procházel jednotlivé galerie a vkládal do souborů odpovídající profily, na základě originálních snímků.

Dnes se tato bohulibá činnost konečně uchýlila ke svému závěru a veškeré fotografie v galerii na tomto webu tak obsahují vložený ICC profil. Předpokladem ke správnému zobrazení je tak již pouze podpora barevných profilů ze strany prohlížeče, což by však v dnešní době neměl být problém. 

Konečně mám tedy určitou představu, jak celá ta alchymie s ICC profily funguje a jsem schopen ji koordinovat, byť z toho plynou určitá omezení.

Kupříkladu Phoca Gallery využívaná na tomto webu vytváří náhledy bez vloženého profilu a ani její autor mi nedokázal poradit, jak dosáhnout toho, aby byly původní profily v souborech ponechány.

Po každém vložení nových fotografií tedy bude nutné do nich barevné profily, s pomocí mnou vytvořeného nástroje, doplnit.


Další věc. Minule jsem zde zmiňoval infračervený černobílý film distribuovaný společností FFP (Film Photography Project).

O tom nebyly k dispozici téměř žádné informace a tak jsem FPP požádal o zaslání spektrální křivky.

První odpověď byla naprosto nic neříkající a když jsem se nenechal tak snadno odbít, tak mi bylo přislíbeno, že bude můj e-mail předán jakési Leslii Lazenby, která prý na infračervené filmy fotí často a natáčí o tom jakýsi podcast.

Jak je patrné z její odpovědi, nevědí o tom filmu absolutně nic, viz:


"Daniel,     Hi, Leslie here from Film Photography Project, Mr. Raso has asked me if I can help with your question. This film is rare and is not manufactured in the US, which makes getting detailed information about it difficult. Even if asked directly there is always a translation problem. I can't help you with the actual spectral sensitivity curve. I do know it falls in the 800 nm range, I have exposed it with an 87 opaque filter with success. Also due to the limited availability of the film, FPP is the only distributor, and the fact that we have not had it a long time, I have had s limited time to experiment with different developers. Currently, I have used only Kodak's Xtol and Diafine. I loved the Diafine and 87 filter combination. I am so thrilled and grateful to have any B/W IR film available as I loved and shot a lot of Kodak's HIE and miss it very much.      I hope that maybe some of the information I have noted will give you some additional direction.  With kind regards, LeslieLeslie Lazenby"


Přemýšlím, jak ten film mohou prodávat zcela bez alespoň základních informací o něm.

Původně jsem se domníval, že jej sami vyrábí, ale jak vidím, tak k tomu nemají předpoklady a dováží jej pravděpodobně odněkud z Číny.

Vypadá to tedy, že není důvod se tímto materiálem zabývat a bude jistější se držet podstatně prověřenějšího a dostupnějšího Rollei IR 400.


A nyní se dostáváme k mému pro dnešek poslednímu sdělení.

Před pár dny jsem obdržel e-mail, že mnou objednaný aparát Nishika N9000 zdárně absolvoval plavbu přes oceán a dorazil tak z Ameriky do Česka. Zde se však dostal, stejně jako některé dřívější zásilky z USA, do nepatřičných rukou a byl zcizen celním úřadem. Ten za něj požadoval výkupné ve výši téměř pět set korun českých. Bohužel mi nezbyla jiná možnost, než parazitům zaplatit.

Přístroj je tedy doma, byť zatím jsem ho blíže netestoval. 

 
Ztracené fragmenty roku minulého
Neděle, 08 Leden 2017 20:23

Dívka s roubíkem v ústech


Pozorným čtenářům jistě neuniklo, že v minulém příspěvku, zaměřeném mimo jiného i na statistické vyjádření tvorby roku minulého, bylo u číslovky 2016 uvedeno šest focení, zatímco v galerii se jich nalézalo pouze pět.

Nejednalo se o chybu, nýbrž o záměrný prostor pro focení jež proběhlo začátkem října a k jehož zpracování a zveřejnění jsem se dostal až nyní.

Jedná se o focení interiérové a a k úpravě byla zvolena velmi výrazná výtvarná stylizace. Někdo by mohl říct, že byly snímky pouze prohnány množstvím různých "mrvítek", ale to už je otázkou subjektivního vnímání každého jednice a vlastně by to ani nebyla tak úplně pravda z hlediska technického.

V každém případě, v galerii je k dispozici první část snímků z tohoto focení a pravděpodobně přibude ještě několik dalších.


Další věc. Nedávno spatřila světlo světa Windows verze fotografického editoru Affinity Photo, který byl doposud dostupný pouze pro ohryzkové počítače.

Jelikož mě tento software velice zaujal - jak cenou, tak i rozhraním a svými možnostmi, rozhodl jsem se jej zakoupit a následně využívat jako jediný nástroj k úpravě fotek.

Zpočátku vše provázely drobné komplikace, v důsledků kterých jsem byl kupříkladu donucen zakoupit ještě nástroj AlphaPlugins LaunchBox, prostřednictvím kterého je v Affinity Photo, které vyšlo výhradně v 64-bitové verzi, možno spouštět 32-bitové pluginy, ale nakonec se vše dobré obrátilo.

Poté, co jsem po jistém bádání zjistil, že RAW editor snímky vyvolává výhradně v 16 nebo 32-bitové podobě, již stačilo infračervené snímky před zpracováním převést do osmi bitů na kanál a vše pracuje přesně jak má, respektive jak potřebuji.

Pokud tedy hledáte levní foto editor, který dokáže hravě konkurovat těm o několik řádů dražším a v jistých ohledech je i překonává, tento software rozhodně stojí minimálně za vyzkoušení.

 
Trichrome aneb Barevné (infračervené) fotografie na černobílý film a úskalí s tím spojená + FPP BW Infrared Film
Neděle, 29 Leden 2017 15:31

Fotografie pořízená na IR film Rollei IR 400

       (Fotografie pořízená na IR film Rollei IR 400)


Narazil jsem na internetu na jednoduché mechanické fotoaparáty, které jsou vybaveny třemi či čtyřmi objektivy a jednou společnou závěrkou. Jedná se především o výrobky značek Nimslo a Nishika. Mají řadu značných omezení a například u Nishiky je nastaven fixní čas závěrky 1/60s a clonit je možné na F8 nebo F16.

To se mimochodem týká i mnou zakoupeného aparátu Nishika N9000, který byl mezi obdobnými přístroji nejlevnější a nejdostupnější a který by měl zhruba za měsíc dorazit z USA.  

Přesto existují lidé, kteří i s takto primitivními aparáty dokáží zajímavé věci. Jak známo, pokud jsou na černobílý film nafoceny tři expozice přes modrý, zelený a červený filtr a následně buď promítnuty přes tytéž filtry pomocí tří promítaček, nebo softwarově vloženy do RGB kanálů, lze tímto způsobem získat barevnou fotografii. A právě k tomu jsou tato jednoduchá fotítka ideální, o čemž se lze přesvědčit například v rozsáhlé galerii ZDE.  

Předmětem mého zájmu však je spektrální posun tohoto počinu a to do infračerveného spektra. Tedy místo modrého, zeleného a červeného filtru použít zelený, červený a infračervený a výsledek opět vložit do RGB kanálů, respektive případně promítat fotografii pořízenou přes zelený filtr přes modrý, tu co byla pořízena přes červený promítat přes zelený a infračervenou promítat přes červený. 

Aby to bylo možné, je samozřejmě nutné použít infračervený film. A tím se pomalu dostáváme k jádru věci. 

Na internetu jsem našel jediného člověka, který to na "analogové" úrovni realizoval. Výsledek jeho práce lze nalézt ZDE. Jeho fotoaparát byl upraven do TÉTO PODOBY.

Je teď zbytečné polemizovat o tom, že infračervená fotografie nebyla pořízena za ideálních podmínek a na výsledném snímku jsou tedy listy stromů oranžové, místo aby byly červené, jako na Kodaku EIR, který je založený právě na tomto principu.

Jde mi však o princip, jak vůbec se dotyčnému podařilo se stejnou rychlostí závěrky a na jeden film, exponovat fotografii ve viditelném i infračerveném spektru. Vždyť citlivost IR filmů je v oblasti infračerveného spektra podstatně nižší než v tom viditelném a obvykle se pohybuje někde kolem ISO 6. 

Píše, že použil film Ilford SFX 200 a vývojku HC-110b. Při této kombinaci sice lze provést push na ISO 800, což by čistě teoreticky mohlo zajistit správnou expozici infračervené fotografie, ale ty ve viditelném spektru by musely být přeexponovány a nevidím, že by dotyčný kromě barevných filtrů použil i ND. Nebo má film tak obrovskou expoziční pružnost ? Já s tímto konkrétním filmem ani vývojkou zkušenosti nemám, takže to nemohu posoudit, ale moc pravděpodobné si mi to nezdá. 

Nebo že by toho bylo možné dosáhnout takovým tím způsobem vyvolávání, na jehož název si teď nevzpomínám, ale je založen na tom, že se film vyvolává bez pohybu asi hodinu a půl v hodně ředěné vývojce ? Ale ani tomu se mi moc nechce věřit.

Zkrátka záhada...


Další věc... narazil jsem na poměrně zajímavě vyhlížející a především cenově dostupný černobílý infračervený film - FPP BW Infrared Film.

Bohužel se mi o něm nepodařilo dohledat prakticky žádné informace.

Z toho důvodu jsem FPP požádal o zaslání spektrální křivky, což však prozatím zůstalo bez odpovědi. Bez ní nemá velký smysl zjišťovat další informace, jako jestli se to dá volat v R09 a jaké časy případně použít, což by bylo, za předpokladu, že by film disponoval použitelnou spektrální citlivostí, též poměrně zásadní.

Na Temné komoře mi rovněž nebyly poskytnuty žádné informace a nikdo tam o tomto filmu neslyšel, natož aby s tím měl praktické zkušenosti.

 
Rok 2016
Neděle, 25 Prosinec 2016 13:37

Graf počtu focení a modelek v minulých letech


Jelikož mám z jistých, pro účely tohoto článku ne úplně podstatných, důvodů až nebezpečnou jistotu, že letos již žádné focení neproběhne, mohu s klidem uzavřít pravidelné každoroční statistiky.

Výše uvedený graf hovoří myslím sám za sebe, takže není nutné to nějak detailněji rozpitvávat, jen zde pro přehlednost uvedu i textový nástin situace:

Rok Počet focení Počet modelek2010 2 2
2011 20 16
2012 32 19
2013 19 13
2014 16 6
2015 20 8
2016 6 3

Příčinou byl pro tentokrát především nedostatek času a vlastně i inspirace.

Je to úsměvné... dřív jsem měl nedostatek modelek, ale čas, respektive jeho nedostatek, mě v zásadě nijak netížil a námětů mě napadalo neúměrně více, než jsem stíhal fotit.

Nyní mám k dispozici (alespoň teoreticky, byť i k té praxi by se zřejmě dalo propracovat) stálou modelku, ale s časem to vypadá dosti bledě a o nějakých důmyslně promyšlených námětech nelze mluvit už vůbec.

A vlastně ani s tou modelkou to v tomto ohledu nakonec není úplně lehké - infračervené fotografie už moc nechce, že prý jsou celé oranžové a jinak žádné barvy... černobílé se jí nelíbí z podobného důvodu... a navíc chce být na fotkách "krásná", místo aby tam byla "smyslně dekadentní"...

Tak co si s tím počít ? Já barevné fotky ve viditelném spektru fotit neumím a po plastově-voskovité fashion "kráse" též nijak neprahnu.

Navíc se nabízí otázka, zda potenciál infračervené fotografie už zkrátka nebyly vyčerpán a jestli by tedy nebylo žádoucí to celé pojmout zase trošku jinak.

Ale to je jen takové teoretizování, kde nic, tu nic...

 
« ZačátekPředchozí11121314151617181920DalšíKonec »

Strana 18 z 129